Skip to main content
Pakalpojumi

 

 

Dalība projektos

 

Projekts “Curriculum alignment and cross-border cooperation with SMEs” (EDU-SMEs)

Projekta EDU-SMEs mērķis ir veiksmīgāk integrēt topošos speciālistus darba vidē, kā arī veicināt mazo un vidējo uzņēmējdarbības formu attīstību Centrālās Baltijas reģionā.

EDU-SMEs projekts ir galvenokārt ar pedagoģisku ievirzi, tā mērķis ir ne tikai ļaut studentiem gūt praktiskas zināšanas mācību vielas apguvē, bet arī veicināt mazo un vidējo uzņēmējdarbības formu attīstību un sniegt tiem atbalstu jaunu tirgus daļu apgūšanā. Ar jaunizstrādāto mācību metožu, kuras galvenokārt ir balstītas uz praktisku iemaņu gūšanu, iesaistīšanu, studenti sadarbojoties ar uzņēmumiem no Latvijas, Igaunijas un Somijas veic nepieciešamās tirgus izpētes, lai veiksmīgāk izprastu attiecīgās tirgus daļas nepieciešamības un vēlmes. Lai studentiem mācību procesu padarītu saistošāku, jaunie mācību materiāli ir izstrādāti arī video un audio formātā.

Projekta norises laiks: 01.09.2015.-28.02.2017.

Kopējais projekta budžets: €256 692; ERDF finansējums: €209 058

Vairāk informācija par projektu un tā rezultātiem pieejama www.edusme.eu

Projekts norisinās Interreg Baltijas jūras reģiona programmas ietvaros un ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu.

Projekta partneri:
Arcada University of Applied Sciences (Somija)
Estonian Entrepreneurship University of Applied Sciences (Igaunija)
TTK University of Applied Sciences (Igaunija)
Vidzemes Augstskola (Latvija)